Financieel en administratief vastgoedbeheer

Bij financieel/administratief vastgoedbeheer ontzorgen wij u bij alle administratieve zaken omtrent het pand.
Denk hierbij aan het opstellen en innen van huurfacturen, bewaken van huurachterstanden en het doorvoeren van huurverhogingen.
Wij verzorgen daarbij heel het incassotraject, zelfs tot aan de eventuele inschakeling van een gerechtsdeurwaarder.
Dit zijn alle vastgoedbeheertaken die wij uitvoeren:

  • Innen van de huurpenningen: controle op de huurbetaling van uw huurder en het doorstorten naar uw rekening. U ontvangt tevens maandelijks een actueel betalingsoverzicht;
  • Jaarlijks indexeren van de huren met daarbij de schriftelijke kennisgevingen;
  • Bewaken van expiratiedata huurcontracten, indien nodig nieuwe huurcontracten opstellen;
  • Voldoen van de lasten en servicekosten, tevens berekenen en verrekenen van voorschotten en diensten en services;
  • Begeleiding bij huurachterstand, inclusief verzorgen van aanmaningen en eventueel inschakelen van een incassobureau;
  • Verzorgen van correspondentie tussen verhuurder en huurder